KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME KONUSU

İş bu sözleşme konusu; internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

SÖZLEŞME KAPSAMI

İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin // tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Ayazer.com tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME TARAFI

İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin // tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır İşbu sözleşme, site sahibi ve işletmecisi olan; // ile siteye üye olan kişi arasında yapılan, internet ortamında üye kaydı gerçekleşirken onaylandığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞME TANIMLAMALARI

Site sahibi ve işletmecisi olan bundan böyle “Ayazer.com” olarak adlandırılacaktır.
* “Ayazer.com sitesinde bulunan üyelik formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve şartları kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Kayıt Ol” butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır.
* “Ayazer.com sitesinde bulunan üyeliğini, ücret ödeyerek Gold Üyeliğe yükseltip, Gold Üyelik haklarına sahip olan üyeler; bundan böyle “Gold Üye” olarak adlandırılacaktır.
* “Ayazer.com sitesine kayıtlı tüm üyelerin, kendisinin verdiği bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası; bundan böyle “Üye Profili” olarak adlandırılacaktır.

YASAL HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu sözleşme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve “Ayazer.com’un hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden oluşmaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Ayazer.com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Ayazer.com’e aittir ve/veya Ayazer.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Ayazer.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Ayazer.com'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ayazer.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Ayazer.com’un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Ayazer.com'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Ayazer.com’un
fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ayazer.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ayazer.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ayazer.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ayazer.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ayazer.com'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ayazer.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Ayazer.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.